STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị laser Nd:YAG dùng trong da liễu (kèm theo phụ kiện) SPECTRA XT (Phụ lục 1 đính kèm) Lutronic Corporation, Korea Lutronic Corporation, Korea Thiết bị Laser SPECTRA XT được chỉ định cho các trường hợp bớt cafe, bớt ota, Ito, ABNOM hoặc bớt Hori, Mụn, Ban đỏ, Loại bỏ các tổn thương mạch máu nhỏ, giãn mao mạch, Đông máu. Quy tắc 9 Phần II, Phụ lục I – Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B