STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên nhóm máu hệ ABO và Rh(D) Theo phụ lục Theo phụ lục Haemokinesis Ltd Thẻ xác định nhóm máu dùng trong xét nghiệm tổ hợp các kháng nguyên nhóm máu hệ ABO và Rh(D) và được chỉ định dùng với mẫu bệnh nhân Quy tắc 2, Phần III, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT ngày 28/10/2016 TTBYT Loại D