STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít cố định dây chằng tự tiêu các cỡ Theo phụ lục Theo phụ lục Arthrex, Inc. Mục đích sử dụng để cố định mô, bao gồm dây chằng hoặc gân với xương, hoặc xương/ gân với xương. Quy tắc 8, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D