STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Hệ đo trực tiếp cho xạ gia tốc và xạ trị trong suất liều cao mobileMOSFET Best Medical Best Medical • Đo liều xạ in-vivo định kỳ. • Thực hiện một hoặc đa phép đo trường chiếu. • Kiểm tra liều xạ; kế hoạch điều trị. • Sử dụng trong lĩnh vực xạ trị áp sát. • Phù hợp với kỹ thuật IMRT in vivo, QA và phantom. • Phép đo bên trong khoang cơ thể. • Kỹ thuật IGRT/Tomotherapy. • Ngành phóng xạ học. Quy tắc 09 TTBYT Loại C
2 Hệ thống Laser sử dụng để cân chỉnh và đánh dấu vị trí bệnh nhân trong xạ trị và CT mô phỏng CT SIM+ Moveable Lasers Gammex Gammex • Sử dụng trong lĩnh vực xạ trị và mô phỏng bệnh nhân. • Cân chỉnh và đánh dấu vị trí bệnh nhân trong xạ trị và CT mô phỏng. • Có các cấu hình đa thiết lập bao gồm tường / trần phòng, các trụ và cột được cố định trên sàn phòng. • Phù hợp với tất cả quy trình làm việc có đánh dấu trên bệnh nhân. Quy tắc 09 TTBYT Loại C
3 Hệ thống cân chỉnh vị trí bệnh nhân trong xạ trị và chẩn đoán hình ảnh MICRO+ Fixed Lasers Gammex Gammex • Sử dụng trong lĩnh vực xạ trị và chẩn đoán hình ảnh. • Cân chỉnh vị trí bệnh nhân trong xạ trị và chẩn đoán hình ảnh. Quy tắc 09 TTBYT Loại C
4 Phantom mô phỏng nhịp thở bệnh nhân QUASAR Cylindrical Respiratory Motion Phantom Modus Modus • Sử dụng trong lĩnh vực xạ trị. • Sử dụng với thiết bị ArcCHECK (Hãng Sun Nuclear – Mỹ). • Mô phỏng nhịp thở của bệnh nhân bên trong một mảng diode hình trụ. • Hoạt động với một số hệ thống LINAC và hệ thống theo dõi chuyển động. • Hoạt động với phantom QUASAR™ Respiratory Motion đường kính lõi chèn 8 cm. • Tương thích với dạng sóng của thiết bị khác bao gồm; .VXP, .CSV, .TXT, .DCM, .LOG, .DAF, .IMA. Quy tắc 09 TTBYT Loại C
5 Thiết bị đảm bảo chất lượng kế hoạch điều trị bệnh nhân bằng kỹ thuật xạ phẫu SRS MapCHECK Sun Nuclear Sun Nuclear • Sử dụng trong lĩnh vực xạ trị. • Được thiết kế để sử dụng với dụng cụ StereoPHAN. • Thay thế phim kỹ thuật số trong đo liều xạ trường chiếu nhỏ. • Đảm bảo chất lượng chuyên dụng cho bệnh nhân điều trị bằng kỹ thuật xạ phẫu. • Đảm bảo chất lượng kế hoạch xạ phẫu. • Hoạt động trên phần mềm SNC Patient. • Đo trường chiếu có kích thước nhỏ hơn 5 mm. Quy tắc 09 TTBYT Loại C