STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ kiện: Miếng xốp dán điện cực Loại tròn/ Loại Oval HANIL-TM CO., LTD HANIL-TM CO., LTD Dùng để dán vào điện cực máy điều trị điện xung H-3000 Quy tắc 9,10 phần II, phụ lục 1, Thông tư Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C