STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông (catheter) lọc máu, chạy thận nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục SCW MEDICATH LTD Sử dụng trong việc đặt vào mạch máu trong thời gian ngắn hạn (dưới 30 ngày) để chạy thận nhân tạo, lọc máu và lọc huyết tương Quy tắc 7, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D