STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật tư tiêu hao dùng trong phẫu thuật nội soi khớp Theo phụ lục Theo phụ lục Arthrex, Inc Vật tư tiêu hao sử dụng trong phẫu thuật nội soi khớp Quy tắc 6, phần II, phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B