STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nồi hấp tiệt trùng AS-300VP; AS-350VP; AS-400VP; AS-401VP; AS-450; AS-500; AS-600; AS-601; AS-750; AS-751; AS-45-P; AS-500P; AS-600P, AS-601P, AS-750P, AS-751P, AS-450K, AS-500K, ASS-600K, AS-601K, AS-750K, AS-751K, AS-450KE, AS-500KE, AS-600KE, AS-600KE, AS-601KE, AS-S152KE, AS-S215KE,AS-S284KE, AS-S405KE,AS-S536KE, AS-S666KE,AS-S936KE, AS-S1178KE AFa Industries Med Ltd/ Taiwan AFa Industries Med Ltd/ Taiwan Sử dụng để tiệt trùng dụng cụ, vật tư y tế QT15/ Phần II- Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C