STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Xịt mũi dạng bột TAFFIX Taffix Ref#1841600 Taffix Family Ref#1841603 Taffix Travel Ref#1841602 NASUS PHARMA LTD NASUS PHARMA LTD Có tác dụng loại bỏ các hạt trong không khí, được sử dụng cho mục đích y khoa Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A