STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phin lọc khuẩn 1 chức năng HTA 1311; HTA1312 Hitec Medical Co. Ltd Hitec Medical Co. Ltd Kết nối với thiết bị chủ động, nhằm lọc vi khuẩn, virus, giữ cho các dụng cụ thông khí nhân tạo được sạch, tránh lây nhiễm chéo Quy tắc 2, phần II TTBYT Loại B
2 Phin lọc khuẩn làm ấm làm ẩm HTA 1301; HTA 1302; HTA 1303 Hitec Medical Co. Ltd Hitec Medical Co. Ltd Kết nối với thiết bị chủ động, nhằm lọc vi khuẩn, virus, làm ấm và làm ẩm khí thở bằng chính hơi ấm và độ ẩm của bệnh nhân. Phin làm ấm, làm ẩm và lọc khuẩn giữ cho các dụng cụ thông khí nhân tạo được sạch, tránh lây nhiễm chéo Quy tắc 2, phần II TTBYT Loại B