STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn khám bệnh Theo phụ lục Theo phụ lục Hebei Ruilangde Medical Equipments Technology Group Co. Ltd Sử dụng trong thăm khám bệnh Quy tắc 4, phần II TTBYT Loại A