STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van mở hậu môn AB2536 SAPI MED S.p.A SAPI MED S.p.A mở hậu môn Quy tắc 5 TTBYT Loại A