STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính và bán định lượng 13 thông số xét nghiệm nước tiểu 2 mức nồng độ Theo phụ lục Theo phụ lục Randox Laboratories Limited Vật liệu kiểm soát dùng để kiểm soát chất lượng cho 13 thông số xét nghiệm định tính và bán định lượng nước tiểu 2 mức nồng độ bao gồm mức nồng độ bình thường và mức nồng độ bất thường theo như catalog của nhà sản xuất xem tại website: https://www.randox.com/liquid-urinalysis-quality-control/ Quy tắc 6 Phần III, Phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B