STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nẹp đúc theo yêu cầu vùng sọ mặt Theo phụ lục Theo phụ lục CUSMEDI CO., Ltd. Dùng trong điều trị chấn thương, chỉnh hình vùng sọ mặt để cố định vết gãy Quy tắc 8, phần II của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Nẹp xương răng hàm mặt Theo phụ lục Theo phụ lục Jeil Medical Corporation Dùng trong điều trị chấn thương, chỉnh hình vùng hàm mặt Quy tắc 8, phần II của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Vít mỏ neo dùng trong nắn chỉnh nha Theo phụ lục Theo phụ lục Jeil Medical Corporation Dùng trong điều trị nha khoa Quy tắc 8, phần II của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C