STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 S1 Covid-19 Rapid Antigen Test Kit Sensing Self Pte.Ltd Sensing Self Pte.Ltd Sử dụng phát hiện miễn dịch nhanh định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 mẫu dịch nước bọt, đờm trong họng người tại cơ sở y tế Quy tắc 1, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D