STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu can thiệp vào sọ não Bộ dụng cụ vá sọ Theo phụ lục Theo phụ lục Kinamed, Inc. Vá sọ não Quy tắc 8 TTBYT Loại C