STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật tư tiêu hao đi kèm máy xét nghiệm khí máu, điện giải Cal Gas/ 10311037 Slope Gas/ 10311038 Air Liquide Healthcare America Corporation Siemens Healthcare Diagnostics, Inc., xét nghiệm khí máu, điện giải Quy tắc 5 IVD TTBYT Loại A