STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít khóa rỗng nòng, vít khóa tự taro, tự khoan Theo phụ lục Theo phụ lục Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd Nhằm mục đích cố định phần xương bị gãy của bệnh nhân. Trong phẫu thuật, vít được sử dụng để gắn chặt các nẹp xương hoặc các thiết bị tương tự vào xương, hoặc, giống như vít nén, để giữ các mảnh vụn lại xương với nhau. Phụ lục I, phần IIB, QT8, Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C