STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nồi hấp tiệt trùng LAC-5060SD Daihan Labtech CO., LTD / Hàn Quốc Daihan Labtech CO., LTD / Hàn Quốc Dùng để tiệt trùng dụng cụ y tế ở nhiêt độ cao Quy tắc 15, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C