STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phin lọc khuẩn Theo phụ lục Theo phụ lục Create Biotech Co., Ltd giảm sựu lan truyền các vi hạt bao gồm cả vi sinh vật, trong hệ thống máy thở. Thời gian sử dụng ngắn hạn. Quy tắc 2, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 29/2016/TT- TTBYT Loại B