STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi máu vô trùng sử dụng một lần (Túi máu đơn chứa dung dịch CPDA-1) Theo phụ lục Theo phụ lục Shandong Weigao Group Medical Polymer Co., Ltd/ PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA Túi máu đơn: sử dụng để thu nhận, lưu trữ và truyền máu toàn phần. Sử dụng trong khoa lâm sàng, bởi vì túi máu dùng một lần có hiệu quả khi thu nhận máu, tách thành phần máu và lưu trữ máu. Tránh lây nhiễm y tế hiệu quả. Cung cấp quá trình máu an toàn nhanh chóng và hiệu quả vì vậy nó phổ biến nhiều ở ngân hàng máu và bệnh viện. Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục 1, TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C