STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị chụp hình hồng ngoại đo độ bão hòa oxy trong mô bề mặt dưới da và phần mềm, phụ kiện liên quan SnapshotNIR Kent Imaging Inc. Kent Imaging Inc. Sử dụng để đo độ bão hòa oxy trong mô bề mặt dưới da (StO2) Quy tắc 10, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B