STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn chải vệ sinh răng miệng bằng bọt biển Sponge brush for oral care KI. WORKS VIETNAM CO., LTD Saraya Co., Ltd Dùng để vệ sinh răng và khoang miệng Quy tắc 5 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A