STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử nước tiểu 14 thông số AVE-14B AVE Science & Technology Co., Ltd. AVE Science & Technology Co., Ltd. Que thử này được dùng để phân tích định tính hoặc bán-định lượng các chất Ascorbic acid (VC), Bilirubin(BIL), Máu tiềm ẩn(BLD), Glucose(GLU), Bạch cầu(LEU), Nitrite(NIT), Giá trị pH (pH), Protein(PRO), Tỷ trọng của nước tiểu(SG), Urobilinogen(URO), thể Acetone (KET), Creatinine(CR), Microalbuminuria (MALB), Calcium ion(CA) trong mẫu nước tiểu. Kết quả của xét nghiệm này được dùng như một xét nghiệm sàng lọc sơ bộ các bệnh tiểu đường, bệnh lý gan, bệnh lý xuất huyết, rối loạn niệu sinh dục và thận và các bất thường về chuyển hóa. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B