STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phim X-quang y tế Theo phụ lục Theo phụ lục Agfa N.V. Dùng để in hình ảnh X-quang y tế Quy tắc 4 - Phần II Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Hóa chất rửa phim X-quang Theo phụ lục Theo phụ lục Agfa N.V. Dùng để rửa phim X-quang y tế Quy tắc 4 - Phần II Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A