STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Phenytoin ARCHITECT iPhenytoin Reagent Kit Denka Co., Ltd Abbott Laboratories Diagnostics Division ARCHITECT iPhenytoin Reagent Kit là xét nghiệm in vitro miễn dịch vi hạt hóa phát quang (CMIA) để định lượng phenytoin (một loại thuốc chống co giật) trong huyết thanh hay huyết tương người trên hệ thống phân tích miễn dịch ARCHITECT i có quy trình STAT. Xác định nồng độ phenytoin giúp theo dõi nồng độ phenytoin để đảm bảo việc điều trị hợp lý. Quy tắc 3, phần III, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C