STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 thiết bị điều trị da Theo danh mục Lutronic Corporation, Korea Lutronic Corporation, Korea LaserMD Ultra được chỉ định sử dụng cho các tiến trình da liễu cần đến quang đông mô mềm và trị dày sừng quang hóa Quy tắc 9 Phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B