STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 (Cụm) Đồ bảo hộ y tế bằng vải không dệt (PH sample Scrub Suit , Protective Gown, Cap) Theo phụ lục Theo phụ lục Cam API Medical Co., Ltd Mẫu gửi phân tích chất lượng. Bộ đồ bảo hộ y tế có tác dụng ngăn ngừa bụi, vi khuẩn, virus trong các môi trường y tế, phòng thí nghiệm, phòng sản xuất. Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A