STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trung tâm khí Oxy và phụ kiện CENT15Q, RAMP05O, TOR01O, SERP1 BSO, SERP1DO, SERP1AO, ALLM15A/E DZ MEDICALE SRL DZ MEDICALE SRL Phân phối khí Oxy đến các tầng, các phòng cho bệnh nhân sử dụng Quy tắc 2, Phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Ngõ ra N2 chuẩn FR PRES06A, PRES15U DZ MEDICALE SRL DZ MEDICALE SRL Phụ kiện để cắm thiết bị ngoại vi vào để lấy khí sử dụng Quy tắc 2, Phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Ngõ ra Vaccum chuẩn FR PRES02A, PRES10U DZ MEDICALE SRL DZ MEDICALE SRL Phụ kiện để cắm thiết bị ngoại vi vào để lấy khí sử dụng Quy tắc 2, Phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Ngõ ra CO2 chuẩn BS PRES06B, PRES16D DZ MEDICALE SRL DZ MEDICALE SRL Phụ kiện để cắm thiết bị ngoại vi vào để lấy khí sử dụng Quy tắc 2, Phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Bảng báo động khí y tế GAS9, E-MS.AEVO/220 DZ MEDICALE SRL DZ MEDICALE SRL Sử dụng kết hợp với hệ thống khí y tế oxy, theo dõi áp suất và tình trạng từng loại khí Quy tắc 2, Phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Tủ van khu vực và phụ kiện INTC07P, INTC1P DZ MEDICALE SRL DZ MEDICALE SRL Đóng/ngắt cô lập từng loại khí Quy tắc 2, Phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
7 Van ngắt tay VALV01S. VALV03S, VALV08S, VALV10S DZ MEDICALE SRL DZ MEDICALE SRL Phụ kiện đường ống khí y tế, đóng/ngắt từng loại khí Quy tắc 2, Phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
8 Ngõ ra AGSS PRES03V, PRES05V, VENT01A DZ MEDICALE SRL DZ MEDICALE SRL Phụ kiện thải khí gây mê sử dụng trong phòng phẫu thuật Quy tắc 2, Phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
9 Đầu cắm nhanh chuẩn FR INNX05A, INNX06A, INNX07A, INNX08A, INNX09A, INNX04A, INNX13A, INNX15A DZ MEDICALE SRL DZ MEDICALE SRL Sử dụng kết hợp với hệ thống khí y tế cho bệnh nhân thở oxy Quy tắc 2, Phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
10 Điều áp hút ASPI10P, ASPI01P, ASPI02P, VASO07A, VASO09A DZ MEDICALE SRL DZ MEDICALE SRL Điều áp hút/bộ hút dịch dùng trong hệ thống khí y tế và phụ kiện. Được lắp tại các phòng mổ, hậu phẫu,... dùng kết hợp với các cột khí y tế hoặc tay quay treo trần khí y tế. Quy tắc 11, Phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B