STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nồi hấp tiệt trùng TC-409A YILIEN MEDICAL CO.,LTD YILIEN MEDICAL CO.,LTD Nồi hấp tiệt trùng là sản phẩm tiệt trùng an toàn cao với chức năng ổn định, thích hợp cho các bệnh viện lớn, phòng khám và phòng thí nghiệm nghiên cứu sinh hóa, v.v., để khử trùng dụng cụ, vải, đồ thủy tinh và chất lỏng, v.v. Quy tắc 15, Phần II, TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C