STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thanh titan dùng để thay thế chân răng (Implant) Theo bảng phân loại đính kèm Theo phụ lục Zimmer Dental Inc., Mỹ Sử dụng trong cấy ghép implant QT8, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C