STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thẻ xét nghiệm định tính hòa hợp và nghiệm pháp Coombs Matrix AHG Coombs Test Card Tulip Diagnostics [P] Ltd. Tulip Diagnostics [P] Ltd. Xét nghiệm định tính hòa hợp miễn dịch phát máu, Coombs trực tiếp, gián tiếp, sàng lọc và định danh kháng thể bất thường Quy tắc 2 - Quy tắc chẩn đoán TTBYT invitro TTBYT Loại C