STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử nước tiểu URIT 11F, URIT 12F, URIT 14F, URIT 11G, URIT 14G URIT Medical Electronic Co., Ltd URIT Medical Electronic Co., Ltd Que thử nước tiểu dùng trong việc kiểm tra các chỉ số của nước tiểu hỗ trợ trong thăm khám sức khỏe Quy tắc 6, phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B