STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi máu đôi Theo phụ lục Theo phụ lục Kawasumi Laboratories, Inc Sử dụng để lấy máu, lưu trữ, sản xuất, bảo quản, phân phối và vận chuyển máu cũng như các chế phẩm của máu. Quy tắc 13 (Trang thiết bị y tế không phải trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro) TTBYT Loại D