STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng gạc calcium alginate Algisite M 5cm x 5cm; Algisite M 10cm x 10cm; Algisite M 15cm x 20cm; Algisite M 2cm x 30cm Smith & Nephew Medical Ltd Smith & Nephew Medical Ltd Dùng trong điều trị loét tì đè và loét chân do bệnh tĩnh mạch, với mức dịch tiết từ vừa đến cao. Hỗ trợ kiểm soát xuất huyết nhẹ Quy tắc 1, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C