STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả lọc hấp phụ máu dùng 1 lần Theo phụ lục Theo phụ lục Almedico SDN BHD Quả lọc hấp phụ được dùng kết hợp với quả lọc thường (theo phương pháp thẩm tách) có thể lọc bỏ những chất gây bênh nội sinh và ngoại sinh có trọng lượng phân tử trung bình và lớn như dư lượng thuốc, độc tố và chất chuyển hóa trong máu, sử dụng ở bệnh nhân suy thận mạn và ngộ độc cấp Quy tắc 3 (Trang thiết bị y tế không phải trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro) TTBYT Loại C