STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông khí quản Endotracheal Tube Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd Dùng đặt nội khí quản để thông khí cho bệnh nhân Quy tắc 5, Phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Túi (bóng) bóp giúp thở Breathing Bag Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd Dùng giúp thở Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Dây cho ăn Feeding tube Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd Dùng cho ăn Quy tắc 5, Phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B