STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của Mycobacterium tuberculosis BD BBL™ MGIT™ AST SIRE Kit Becton, Dickinson and Company (BD), BD Diagnostic Systems Becton, Dickinson and Company (BD) Hệ thống BD BBL™ MGIT™ AST SIRE là một quy trình định tính thủ công nhanh để xét nghiệm tính nhạy cảm của Mycobacterium tuberculosis, thu được từ mẫu cấy, với kháng sinh streptomycin, isoniazid, rifampin và ethambutol. Quy tắc 3, Phần III, Phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C