STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ kim luồn an toàn kín hai cổng Theo phụ lục Theo phụ lục Becton Dickinson Infusion Therapy Systems Inc., USA Bộ kim luồn tĩnh mạch an toàn kín hai cổng BD Nexiva được sử dụng để đặt vào hệ thống tĩnh mạch bệnh nhân trong thời gian ngắn để lấy máu, theo dõi huyết động, hay truyền dịch/ thuốc. Những kim luồn này được sử dụng cho bất kỳ đối tượng bệnh nhân nào có mạch máu dễ tiếp cận, được chỉ định thực hiện quy trình, được chỉ định truyền dịch, và khoảng thời trị liệu. Quy tắc 7, Mục B, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B