STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alpha-1-antitrypsin Alinity c A1-Antitrypsin Reagent Kit Biokit S.A. Biokit S.A. Xét nghiệm Alinity c A1-Antitrypsin được sử dụng để định lượng alpha1-antitrypsin trong huyết thanh hoặc huyết tương người trên máy phân tích Alinity c. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B