STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng A-1-acid glycoprotein (A1AGP), alpha-1-antitrypsin (A1AT) và β2-microglobulin Alinity c Proteins Control Kit Biokit S.A. Biokit S.A. Mẫu chứng Alinity c Proteins được sử dụng để theo dõi kiểm soát chất lượng kết quả của các xét nghiệm Alinity c (A-1-AGP, A1-Antitrypsin, β2 Microglobulin) bằng phương pháp đo độ đục. Mẫu chứng này được dùng chung với các thuốc thử Alinity c (A-1-AGP, A1-Antitrypsin, β2 Microglobulin) trên máy phân tích Alinity c. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc thử tương ứng trước khi dùng. Quy tắc 6, phần III, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B