STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả bóp huyết áp kế GT001-404 NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD Hỗ trợ đo huyết áp cho bệnh nhân. Quy tắc 4, Mục A, Phần II, Phụ lục I,TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A