STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thẻ xét nghiệm định tính hòa hợp, nghiệm pháp Coombs và D yếu Matrix Coombs Anti IgG Card Tulip Diagnostics [P] Ltd. Tulip Diagnostics [P] Ltd. Xét nghiệm định tính hòa hợp miễn dịch phát máu, Coombs trực tiếp, sàng lọc, định danh kháng thể bất thường và xét nghiệm D yếu. Quy tắc 2 - Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán invitro TTBYT Loại C