STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả lọc thận nhân tạo SHM-DLPES-P1.6MF; SHM-DLPES-P1.8MF Hospitech Manufacturing Services Sdn. Bhd, Malaysia Hospitech Manufacturing Services Sdn. Bhd, Malaysia Quả lọc được dùng trong thẩm tách máu, thẩm tách – lọc máu và lọc máu trong điều trị suy thận cấp hay mạn Quy tắc 3; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C