STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que/Bút thử xét nghiệm định tính hCG (Que/Bút thử thai nhanh) Theo phụ lục Theo phụ lục CÔNG TY TNHH NAM ANH HEALTH CARE Que/ Bút thử xét nghiệm định tính hCG (Que/Bút thử thai nhanh) dùng để phát hiện hCG trong nước tiểu của người, hỗ trợ, sàng lọc, chẩn đoán thai sớm cho phụ nữ. Quy tắc 4 phần III, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT (Quy tắc phân loại đối với TTBYT chẩn đoán Invitro ) TTBYT Loại B