STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả lọc thận nhân tạo HEMODIALYZER/ FB-05U, 07U, 09U, 11U, 13U, 15U, 17U, 19U, 21U ; HEMODIALYZER/ SUREFLUX-05E, 07E, 09E, 11E, 13E, 15E, 17E, 19E, 21E Nipro Corporation Odate Factory Nipro Corporation Quả lọc được sử dụng trong kỹ thuật chạy thận nhân tạo trên bệnh nhân suy thận mạn Quy tắc 3, Phần II, Phụ lục I-TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C