STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn phẫu thuật HE - 608 Harbin Howell Medical Apparatus And Instruments Co., Ltd- Trung Quốc Harbin Howell Medical Apparatus And Instruments Co., Ltd- Trung Quốc Dùng phẫu thuật 12 TTBYT Loại A