STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu xương cấy ghép nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục Ceramisys/Anh Sử dụng bù đắp phần xương bị khuyết Quy tắc 8, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D