STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV-1/HIV-2 Determine™ HIV Controls Abbott Diagnostics Medical Co., Ltd.- Chiba plant Abbott Diagnostics Medical Co., Ltd. Determine™ HIV Controls là thuốc thử kiểm soát chất lượng chỉ để sử dụng với Determine™ HIV Ultra hoặc Determine™ HIV Early Detect. Thực hiện xét nghiệm bằng Determine™ HIV Controls: • Cho mỗi thao tác viên mới trước khi thực hiện các xét nghiệm trên mẫu bệnh phẩm Quy tắc 1, phần III, phụ lục 1, thông tư 39/ 2016/ TT-BYT TTBYT Loại D