STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ tiệt trùng UV XS-401 GUANGDONG YADENG MEDICAL APPARATUS CO., LTD GUANGDONG YADENG MEDICAL APPARATUS CO., LTD Sản phẩm được sử dụng để tiệt trùng dụng cụ y tế, thiết bị nha khoa; dùng trong phòng khám, phòng mổ, phòng xét nghiệm, phòng thí nghiệm,… Quy tắc 15, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C